HISTORIE V OBRAZECH 2

Po kliknutí na červený text se vymění fotka!
1. 6. 2006
Velká zahradní klobouková slavnost v Praze: Setkání s paní Janou Outratovou umožnilo Věře poznat osobně i J. E. Donala Hamilla, tehdejšího velvyslance Irska v ČR. Tím se otevřela i cesta k uspořádání festivalu irské kultury SHAMROCK v Českých Budějovicích na podzim roku 2007.
22. 3. 2007
Britské centrum v Českých Budějovicích: koncert pro studenty angličtiny.
31. 5. 2007
Praha: Další setkání s velvyslancem Irska na kloboukové slavnosti.
30. 6. 2007
Hrad Sloup: V tomto roce byl tradiční koncert nejhojněji navštíven. Diváci seděli i v lucerně skalní kaple. Pan kastelán byl s tržbou spokojen.
7. 7. 2007
Hrad Kašperk: Věra se snaží studenými prstíky rozezvučet kytaru, aby bylo drkotající publikum spokojeno.
16. 7. 2007
Praha: V klubu Vagon se konal „předkoncert” festivalu Shamrock.
29. 7. 2007
3. sochařské sympozium v Brloze: Z iniciativy Josefa Hanusche tvoří jeho žáci a kamarádi během jednoho letního týdne dřevěné plastiky v plenéru okolo vesnice. Věra jim pak zahraje na lesní vernisáži.
4. 8. 2007
Vyšehradské keltování v Praze.
7. 8. 2007
Radniční dvůr v Českých Budějovicích: další v řadě tradičních letních koncertů, které pořádá agentura MINERVA.
27. 9. 2007
Radio Proglas v Brně: Věra při živém vysílání pořadu Jak se vám líbí.
27. 10. 2007
Festival SHAMROCK v Českých Budějovicích: Na vernisáži fotografií z Irska se k Věře spontánně připojila skupina Oró z Dublinu. Hlavní festivalový koncert moderoval Tomáš Karger. Věra měla samostatný blok a ve finále si zahrála společně se všemi irskými hosty (zleva: John Ryan, Martin Nolan, Kevin O´Connor, Eoghan O´Reilly). Radost ze společného hraní pak pokračovala u piva dlouho do noci. Podrobnější informace najdete ZDE.
 soubory 
 fotografií: 


 Irsko 
 Skotsko 
 Anglie 
 Wales 
 Rakousko 
 Německo 
 Holandsko 
 Lucembursko 
 Francie 
 Švédsko 
 USA 
 Z cest 
 Z akcí 


reportáže z cest:

 Švédsko 2005 
 Nashville 2011 
 Irsko 2011 
 Francie 2012 
 Irsko 2012 
 Rakousko 2013 
 Irsko 2013 
 Skotsko 2014 
 Wales 2015 
 Anglie 2017 
 Drobty z výletů 
 Postřehy z Irska 


Historie:

 IX / 2000 - VII / 2005 
 VI / 2006 - X / 2007 
 IV / 2008 - III / 2009 
 IV / 2009 - IX / 2010 
  X / 2010 - VII / 2011 
 VII / 2011 - V / 2012 
 VII / 2012 - II / 2013 
  III / 2013 - XII / 2013 
   I / 2014 - XII / 2014 
   I / 2015 - IX / 2015 
   IX / 2015 - XII / 2016 
   I / 2017 - VI / 2018 
   VII / 2018 - XII / 2018