EXTRACTS


Patrick Taylor: DOKTORE, FOFREM, JDE O ŽIVOT!, Leda / Rozmluvy 2009

Barry si přečetl řádky na mosazné destičce přišroubované na zdi vedle zelených předních dveří třípodlažního domu. Bleskový pohled na hodinky mu sdělil, že díky blahovůli černobílé krávy Willyho Johna McCoubreyho sem dorazil s pětiminutovou rezervou. Sevřel držadlo své zbrusu nové brašny z černé kůže...

Keith Donohue: UKRADENÉ DÍTĚ, Euromedia 2009

Vyměnil jsem si život s Henrym Dayem, s chlapcem, který se narodil na farmě kus za městem. Když bylo Henrymu sedm, jednou v létě takhle v podvečer utekl z domova a schoval se v dutém kaštanu. Naši šotkovští špioni ho sledovali a spustili poplach a já jsem se přeměnil v jeho dokonalou kopii...

Annie Proulx: TAKHLE JE TO DOBRÝ, Baronet 2008

Ďáblův sekretář démon Duane Fork kvapně upravoval řadu kanceláří. Po stolních deskách rozházel drobné kamínky a prach, po zemi štěrk, utěsnil těžké drapérie z rudého sametu a místnost vystříkal Eau de Fumier. Nachlup přesně o půlnoci uslyšel, jak se po chodbě blíží známé klapání kopyt...

Don Campbell: MOZARTŮV EFEKT, Eminent 2008

Proč se transformační síla hudby neoznačuje jako Bachův efekt, Beethovenův efekt nebo efekt Beatles? Copak je pouze Mozart chován ve větší úctě nežli takové géniové, jakými byl Beethoven, Gershwin a Louis Armstrong? Anebo má jeho hudba nějaké jedinečné parametry odhalující univerzální odpovědi, které lze podrobit měření teprve nyní?

Barbara Cartlandová: VĚZEŇKYNĚ LÁSKY, Baronet 2008

Vévoda z Nuneatonu zašustil stránkami The Morning Post a pak pronesl podrážděným tónem: „Vidím, že Winsford dostal Podvazkový řád. Bůh ví, čím si ho zasloužil!“
Když to řekl, odložil noviny do stříbrného stojánku, jenž stál před jeho místem u stolu, kde se snídalo, a počal se zaměstnávat pojídáním smaženého brzlíku způsobem, který oběma ženám sedícím po jeho boku napověděl, že vévoda je kromobyčej rozčilen...

A. C. Doyle: Z KRAJIN SOUMRAKU, Eminent 2007

Kdekdo ví, že mě sir Dominick Holden, ten známý chirurg z Indie, učinil svým dědicem a že po jeho skonu jsem se během hodiny proměnil z těžce pracujícího doktůrka, který má hluboko do kapsy, v zámožného majitele realit. Mnozí mají rovněž povědomost o tom, že mezi zmíněným dědictvím a mnou stálo ještě přinejmenším pět jiných osob, a tohle rozhodnutí sira Dominicka považují za čirou svévoli a prapodivný vrtoch...

William Saroyan: ZLODĚJ LISTÍ, Eminent 2005

Mayo Maloney byl ve svých jedenácti letech záprtek, který nebyl ani moc divoký, poněvadž byl divokost sama, takže například nemohl ani vstoupit do kostela, aniž by náhodný přihlížející nezačal mít stísněný pocit, že on, Mayo, tímhle místem a jeho účelem pohrdá.
Dost podobně to vypadalo všude, kam Mayo vkročil...

Lisa Gardnerová: HODINA ZABÍJENÍ, Baronet 2004

Člověk to poprvé začal registrovat v roce 1998. Dvě děvčata si vyšla do baru a nikdy už se domů nevrátila. Deanna Wilsonová a Marlene Masonová - to byla první série. Bydlely spolu na koleji v Georgijské státní univerzitě a podle toho, co se povídalo, to byly pohledné dívky, ale jejich zmizení se nedostalo ani na titulní stránky Atlantského deníku. Tak už to bývá: lidé se ztrácejí...

Dan Millman: ZÁKONY DUCHA, Eminent 2004

Celistvost, to obnáší žít a jednat
v sepětí s duchovním zákonem
a s vlastní nejušlechtilejší vizí...

Martin Amis: PENÍZE, Volvox Globator 2002

Když můj taxík sjížděl někde kolem sté míle z dálnice od Rooseveltova letiště, odlepil se z rozjezdové dráhy tomahawk plný černých chlápků a pěkně nízko nám přefrčel nad hlavami. Naklonili jsme se a drcli do jakéhosi širokého pásu nebo retardéru a střecha taxíku se propadla dolů a se zvukem podobným výstřelu z pušky se mi zavrtala až do mozku. No, řeknu vám, tohle jsem tedy fakt potřeboval...

Charles Whiting: WERWOLF - Příběh z historie nacistického hnutí odporu 1944-1945, Baronet 2002

Franz Oppenhoff se narodil v Cáchách roku 1902. Jeho rodina žila v Porýní bezmála dvě století a její členové sloužili všemožným knížátkům a biskupům jako právníci a poradci ve věcech právních. Rozumělo se samo sebou, že právníkem se stane i Franz...