DOLNÍ
RAKOUSKO
  - WACHAU
Věra Klásková
Karel Tampier
Obsah:
Do Bílého beránka
Do kláštera
Plavba do Křemže
Plavba z Křemže
Túra na Aggstein
Pionýrská sláva
Přískoky autobusem
Další přískoky
Za Ferdinandem d´Este
P. Maria & whisky
Klášter Zwettl

MAPA   >>>>>
PLAVBA DO KŘEMŽE
Předem jsme si u firmy BRANDNER objednali plavbu lodí krajem Wachau. A tak nás tato loď s korunkou bude dneska vozit po Dunaji a my se budeme kochat pohledy z vyhlídkové paluby. Zatím ještě stojíme a výhled máme jenom na konkurenční plavidlo, ukotvené vedle. Cestujících je jenom několik, sezóna ještě plně nezačala. Kolem poskakuje s foťákem elegán v rakouském sáčku a uměle rozedraných džínách.


Vypluli jsme, Melk necháváme za sebou. Jsme na krásném žlutozelenohnědém Dunaji, kde se to loděmi přímo hemží. A už tu máme první atrakci: zámek Schönbühel, kousek za ním klášter. Z močálisek podél břehů stoupá pára a z mlh se noří zřícenina hradu Aggstein. Stojí vysoko na skále. Zítra tam vyšplháme!? A vzápětí míjíme hrad Hinterhaus nad městečkem Spitz. Dunaj tu proudí velmi silně, takže přívoz musí být připoután ke kladce, která se šine po laně napjatém přes řeku.

Suneme se dále do mlh, kolem kostela sv. Michala podél nekonečných vinic. Necháváme za sebou ještě jeden kostel zasvěcený svatému Michalovi ve Weißkirchenu, míjíme další vinice a v dáli před sebou už vidíme zříceninu hradu Dürnstein. Městečko pod ní nám předvádí svou proslulou barokní siluetu. Modrá klášterní věž je považována za symbol kraje Wachau. Plujeme dál. Kolem supí proti proudu loď s nápisem v azbuce. Byla bulharská, jak jsem později zjistil. Naše loď je skoro prázdná, v kajutě sedí osamělý piják kávy, na stěně svítí obrazovka radaru. Tento můstek bude za chvíli sklopen oním usměvavým lodníkem na molo v Křemži. Sotva jsme vystoupili, nastoupily do lodi početné davy turistů.


Na nábřeží jsou podrobné informační cedule pro návštěvníky. A hle! Opět se nám vnucují britské dějiny. Richard Lví srdce byl totiž vězněn na Dürnsteinu! Procházíme branou a ocitáme se na náměstí Minoritů. Kostel je používán jako koncertní síň. Jsme vybaveni dvěma foťáky, takže fotíme oba, občas jeden toho druhého. Věra se specializuje hlavně na detaily, třeba takové, onaké i jiné, různé, podivné a slizké.
7. května
KREMS

Text:
    Karel Tampier
Foto:
    K. Tampier, Věra klásková

Zpět na stránky: